Vilka vi är

Stefan Eriksson

Certifierad Kontrollansvarig

Stefan är certifierad Kontrollansvarig och företagets grundare. Hela sitt liv har han jobbat inom byggsektorn och var först snickare innan han blev byggprojektledare och därpå certifierade sig till Kvalitetsansvarig när den rollen kom, vilket senare gjordes om till Kontrollansvarig. Det betyder att Stefan är en av de få i landet som varit med från Kvalitets-/Kontrollansvarigrollens allra första början. Han är välkänd på de flesta kommuner inom Storstockholm och har hundratals nöjda kunder bakom sig genom åren.


Anna Persson

Administratör

Sedan 2008 är det Anna som har varit spindeln i nätet på vårt kontor. Det är Anna som sköter det administrativa, vilket inkluderar en stor andel dokumenthantering då det är många kontroller och formulär som skall fyllas i, skickas in och arkiveras under byggprocessen. Det är också mycket som skall samordnas mellan de olika parterna gällande kontrollerna av ett bygge och det är Anna som ser till att ingenting faller mellan stolarna. Ni kommer under er byggprocess stöta på henne både via telefon och via e-post.

Historia

1996 skapades yrkesrollen Kvalitetsansvarig pbl för att höja standarden på svenska husbyggen. Stefan Eriksson hade då jobbat som byggprojektledare under flera år och var mer än kvalificerad till Kvalitetsansvarig för pbl och certifierade sig omgående. Snart hade det blivit en heltidssyssla och byggledarskorna lades på hyllan. Verksamheten bedrevs då i en enskild firma under namnet Byggsvängen och växte stadigt med åren. I början av 2000-talet så tillkom första kollegan i företaget och när 2011 började så var det fyra personer som jobbade hel- eller deltid med företaget i någon form.

Från Kvalitetsansvarig till Kontrollansvarig

2011 var också året som nya Plan och Bygglagen kom ut och i och med den så byttes rollen som Kvalitetsansvarig ut mot rollen som Kontrollansvarig. Den nya rollen innebar markant hårdare kontroller, större ansvar och fler platsbesök. Stefan Eriksson skrev det nya testet vid första tillfälle och en av de första som certifierades som Kontrollansvarig. I och med titelbytet på yrkesrollen så bytte också företaget skepnad och blev Kontrollansvarig Stefan Eriksson AB. Företaget lanserades i början av 2012 och har sedan dess rullat på precis som tidigare.