Historia

1996 skapades yrkesrollen Kvalitetsansvarig pbl för att höja standarden på svenska husbyggen. Stefan Eriksson hade då jobbat som byggprojektledare under flera år och var mer än kvalificerad till Kvalitetsansvarig för pbl och certifierade sig omgående. Snart hade det blivit en heltidssyssla och byggledarskorna lades på hyllan.

Verksamheten bedrevs då i en enskild firma under namnet Byggsvängen och växte stadigt med åren. I början av 2000-talet så tillkom första kollegan i företaget och när 2011 började så var det fyra personer som jobbade hel- eller deltid med företaget i någon form.

Från Kvalitetsansvarig till Kontrollansvarig

2011 var också året som nya Plan och Bygglagen kom ut och i och med den så byttes rollen som Kvalitetsansvarig ut mot rollen som Kontrollansvarig. Den nya rollen innebar markant hårdare kontroller, större ansvar och fler platsbesök. Stefan Eriksson skrev det nya testet vid första tillfälle och en av de första som certifierades som Kontrollansvarig.

I och med titelbytet på yrkesrollen så bytte också företaget skepnad och blev Kontrollansvarig Stefan Eriksson AB. Företaget lanserades i början av 2012 och har sedan dess rullat på precis som tidigare.